Пи Ви Консулт - За насЗа нас


 

  Основната дейност на Пи Ви Консулт е разработването, изграждането и поддръжката на проекти за възобновяема енергия. Приоритет е изграждането на фотоволтаични централи

  Пи Ви Консулт е специализирана в разработване, инженернинг, доставка и изграждане на фотоволтаични и вятърни инсталации в цяла Европа и близките пазари.

  Екипът на компанията се състои от повече от 120 служители, включително 12 конструкторни и електрoтехнически инженера, 2 проектови инженера, 30 електротехника , 70 монтьора и друг помощен персонал като: специализирани технически ръководители, координатори на проекти, шофьори, оператори на машини и др. Компанията притежава собствено оборудване и механизация като камиони, платформи, челни товарачи, багери, собствени пътнически автобуси и коли и разнообразие от специализирани инструменти за нуждите на нашата работа.

  PV Консулт си партнира с водещи фирми в областта на изграждането на фотоволтаични системи; като подизпълнител на Alpine Energy, Solea AG, Juwi, AluKonigStahl фирмата има редица завършени проекти в страната и в чужбина .

 
 
   Фирмата разполага с необходимото техническо оборудване и квалифициран персонал за монтаж и:

 • - Цялостен дизайн на фотоволтаични централи;
 • - Първоначална подготовка на площите за строителни и монтажни дейности;
 • - Инсталация на конструкция за фотоволтаичните модули;
 • - Монтаж на фотоволтаични модули;
 • - Доставка и монтаж на електрическо оборудване: стрингове, кабели, генераторни кутии, инвертори, AC табла;
 • - Изграждане на пътища, огради, монтаж на камери за видеонаблюдение и система за мълниезащита;
 • - Дейности по рекултивация на земята след монтажа;
 • - Доставка на всички видове съоръжения, необходими за изграждането на фотоволтаични електроцентрали;
 • - Пускане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични инсталации.

  Дружеството е специализирано и в инженеринга и изграждането на системи, които не са включени към електропреносната мрежа. Компанията разполага с необходимото техническо оборудване и квалифициран персонал за:
- Проектиране. PV Консулт използва колективните знания и опит на четирима ел. проектанти, строителни инженери и ИТ инженер, които осигуряват цялостно разработване и проектиране на фотоволтаични централи. Имаме юридически анализ и софтуер за проектиране, както и богат опит в проектирането. До 2018 г. Пи Ви Консулт има повече от 170 цялостни проекта с различен вид оборудване в различни страни съгласно локалните наредби.

- Услугите, предлагани като част от фотоволтаичната инсталация и предварителна разработка, включват:
Измерване на слънчевата радиация
  - Избиране на подходящ тип инвертор и фотоволтаични панели, които най-добре отговарят на конкретните условия
  - Подготовка на предварителния електрически проект на фотоволтаичната система
  - Очаквана оценка на добива на електроенергия; сравнявайки най-малко две приложими технологични решения; оптимизиране на всяко решение според характеристиките на избраните инвертори / панели; окончателни изчисления и заключения за очакваната доходност, брой модули, необходими параметри на модула
  - подробни планове за проектиране, включително планове за строителни конструкции, детайли за електрически дизайн и комунална мрежа

 
 • Contemplation and overall design

 • Preparation of the areas for construction and mounting activities

 • Installation of the structure for the photovoltaic modules

 • Installation and mounting of photovoltaic modules

 • Mounting and installation of electrical equipment: strings, cabling, generator boxes, inverters, alternating current boards (AC boards )

 • Construction of roads, fences, installation of surveillance cameras and lightning protection system

 • Earthworks activities and land reclamation after the mounting

 • Delivery of all types of equipment needed for the construction of solar power plants

 • Placing in service and maintenance of solar installations   притежава различни сертификати за строителство и качество:

 • - Сертификат № III - NV 003379 от Камарата на строителите в България, който позволява на фирмата да извършва всякакъв вид строителство от първа до трета категория;
 • - От началото на 2013 г. Пи Ви Консулт е внедрила успешно интегрирана система за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO 9001: 2008, ISO 1401: 2004 и BS OHSAS 18001: 2007.
 • Пи Ви Консулт