PV Consult - ДейностиДейности


 

Строителство

Инженеринг и проектиране на напълно функционални фотоволтаични системи, включващи: модули, инвертори, окабеляване, поддържаща инфраструктура, подготовка на строителната площадка, включително изкопни работи и изравняване, доставка и монтаж на цялото оборудване за:
• производство на електроенергия, включително фотоволтаични модули, инвертори, монтажни системи, окабеляване;
• Трансформаторни станции;
• Системи за мониторинг и сигнализация;
• Мълниезащита;
• Поддържаща инфраструктура, включително ограда, пътища и видео наблюдение;
• Пускане в експлоатация и тестове на готови електроцентрали.
 

 
 

Експлоатация и поддръжка


  PV Consult предлага пълна O & M услуга и понастоящем поддържа 18 фотоволтаични инсталации с общо 50MW инсталирана мощност. Чрез използването на усъвършенствана система за мониторинг, условията на фотоволтаичните централи и производството на енергия непрекъснато се наблюдават, като се осигуряват адекватни превантивни или коригиращи мерки в случай на откази. Сензорна матрица, инсталирана на всяка фотоволтаична централа, осигурява обширно отчитане на параметрите на системата за мониторинг, използвана от служителите в диспечерския център. Опитните специалисти на място с подходяща квалификация винаги са в режим на готовност, готови да отговорят на информацията от диспечерския център и да коригират недостатъците в кратки срокове, като максимално увеличат наличността и производителността на инсталацията. Предлагат се и допълнителни услуги като подстригване на тревата и измиване на панели, като всичко това се извършва от квалифициран персонал с професионално оборудване. Пи Ви Консулт предлага O & M услуги и за инсталации, които не са строени от нас.
Поръчки и доставка на оборудване за изграждане на Фотоволтаични централи.
PV Консулт работи с световни лидери в доставката на оборудване, необходимо за изграждане на фотоволтаични централи. Фирмата разполага със специализиран отдел, насочен към поръчки и доставка на оборудване и компоненти за клиентите ни. Експертите, които работят в отдела, имат дългогодишен опит и необходимите квалификации, поддържани чрез редица обучителни семинари в Европа. Пи Ви Консулт е установила връзки с водещи производители на модули, инвертори, конструкции, както и производители на ел. оборудване като кабели, табла, АС панели: всички компоненти, необходими за изграждането на фотоволтаичен енергиен план.

 
 • Power generation, including PV modules, invertors, mounting systems, cabling

 • Transformer stations

 • Monitoring and signaling systems

 • Lighting protection

 • Supporting infrastructure, including fencing, roads, and video observation systems

 • Solar energy audit

 • Choosing the appropriate inverter type and photo-voltaic panels that would best fit the specific conditions

 • Preparation of preliminary electrical design of the photo-voltaic system

 • Expected electricity yield evaluation; comparing at least two applicable technological solutions; optimization of each solution according to the characteristics of the inverters/panels chosen; final calculations and conclusions about the expected yield, number of modules required, module connection parameters

 • Financial parameters evaluation, IRR and repayment period

 • Detailed design plans, including construction building plans, electrical design and utility grid connection detailsРутинни дейности


- Периодична поддръжка
- Отчети за дейностите на O & M
- Поддържане на строг регистър на O & M отчетите
- Предложения за подобрения

 

The photovoltaic operator in Europe
1 Kuzman Shapkarev Street
Sofia 1000, Bulgaria
+359 2 950 22 20, + 359 898 707 177
info@pv-consult.eu

536 online: 4